شرکت مخابرات استان سمنان
شنبه ٣١ فروردين ١٣٩٨ -
صفحه اصلی

ارتباط با اداره حراست مخابرات استان سمنان

ضمن تشکر از توجه و عنایت شما به این سایت نظر، پیشنهاد و انتقادهای سازنده شما را صمیمانه ارج نهاده و آنرا به عنوان مرجعی قابل اعتماد جهت پیشرفت و ترقی سایت تلقی می‌نمائیم

نام و نام خانوادگی :

شماره تلفن :

آدرس ایمیل :

متن نظر، پیشنهاد و یا انتقاد

*

Copyright © 2013    Telecommunication Company Of Semnan  - All rights reserved.