شرکت مخابرات استان سمنان
شنبه ٣١ فروردين ١٣٩٨ -
صفحه اصلی

بسمه‌تعالی

 

روابط‌عمومی مخابرات استان سمنان

* روابط‌عمومی به مثابه پلی است میان یک سازمان و مخاطبان آن

* روابط‌عمومی کار روبه‌رو شدن یک سازمان یا مؤسسه را با مخاطبانش ازطریق پرداختن به موضوعات و مطالب و اخباری انجام می‌دهد که به منافع مشترکشان مربوط است.

* ساختن چهره‌ای مناسب از سازمان در میان مردم و مخاطبان اصلی سازمان یا شرکت و نیز مطرح کردن نام یا برند در بین این همه سازمان و شرکت که روزانه به تعداد آن افزوده می‌شود کاری است که تنها یک روابط‌عمومی حرفه‌ای وآگاه از عهده آن بر می‌آید.

* روابط‌عمومی بدنبال سود دوطرفه است و مثل تبلیغات تنها به سود سازمان خود فکر نمی‌کند و در واقع روابط‌عمومی تلاش دارد تا با ارتباطی هدفمند و مؤثر ضمن برآوردن نیازهای سازمان خود در جهت شکل‌دهی صحیح به ارتباط مشتریان و سازمانش اقدام کند و از این طریق ارتباط مخاطبان با سازمان را تسهیل کند.

* روابط‌عمومی در حقیقت شبکه هوشیار، بانک اطلاعات، مغز متفکر سازمان و پل ارتباطی آن با افکار عمومی و مخاطبان خاص و عام با نگرش‌ها، تمایلات، عادات و سلایق متفاوت است.

 

وظایف روابط‌عمومی‌ها:

* سخنرانی در کنفرانس‌ها

* کار با رسانه

* ارتباطات بحران

* اشتغال به امور اجتماعی

* ارتباط با کارکنان

* معرفی سازمان یا شرکت از طریق رسانه‌ها، آگهی‌ها، روزنامه‌ها و....

 

اهم قلمرو کاری روابط‌عمومی‌ها:

1- روابط‌عمومی مالی: عمدتاً اطلاعات گزارشگران تجاری را فراهم می‌کند.

2- روابط‌عمومی فرآورده: برای یک فرآورده ویژه یا خدمات (بجای استفاده از آگهی بازرگانی) شهرت بدست می‌آورد.

3- روابط‌عمومی بحران: به اتهام‌های ناروا و اطلاعات نادرست پاسخ می‌دهد.

 

تفاوت روابط‌عمومی با تبلیغات:

- بزرگترین تفاوت در برنامه‌ریزی می‌باشد.

- روابط‌عمومی برای بلندمدت برنامه‌ریزی می‌کند ولی تبلیغات در کوهتاهترین زمان ممکن بدنبال نتیجه است.

- روابط‌عمومی با صبر و حوصله و اختصاص زمان به مشتریان برای فکر کردن و همین زمان برای شرکت در جلب رضایت هرچه بیشتر مشتری و ارائه خدمت بهتر (دائمی) کردن مشتریانش می‌باشد.

- امروزه مشتری‌مداری نه بعنوان یک شعار که بعنوان یک رکن اصلی در سودآوری و بقای سازمان‌ها و شرکت‌ها به موضوعی حیاتی تبدیل شده و بازگو کردن واقعیت‌های سازمان‌ها برای مشتریان و حد این شفاف‌سازی دغدغه اصلی روابط‌عمومی‌ها می‌باشد، چرا که آنجا که پای بازگو کردن اسرار سازمان در میان است میان حقوق مشتری و اسرار سازمان باید به بهترین نحو توازن برقرار کرد.

 

وظایف اصلی روابط‌عمومی:

1- اطلاع‌رسانی

2- تبلیغ و ترغیب

3- مشارکت‌جوئی

4- همگرائی و بهینه‌سازی امور

 

واحدهای مختلف روابط‌عمومی:

* واحد انتشارات

* واحد ارتباط با رسانه

* واحد تحریریه

* واحد پژوهش و برنامه‌ریزی

* واحد آرشیو

* واحد ارتباطات مردمی

* واحد تبلیغات

* واحد سمعی و بصری

Copyright © 2013    Telecommunication Company Of Semnan  - All rights reserved.