شرکت مخابرات استان سمنان
شنبه ٣١ فروردين ١٣٩٨ -
صفحه اصلی

 

ارتباط با روابط‌عمومی مخابرات منطقه سمنان

 

تلفن تماس

دورنگار

پست الکترونیکی

33388033-023

ravabet@tci.ir

2021-1 و 33335333-023

 

نشانی: سمنان، میدان هفتم تیر ، مخابرات منطقه سمنان ، کدپستی 3515763115

 

 

 

 
Copyright © 2013    Telecommunication Company Of Semnan  - All rights reserved.