شرکت مخابرات استان سمنان
شنبه ٣١ فروردين ١٣٩٨ -
صفحه اصلی

مستندات آزاد سیستم مدیریت کیفیت

فرمهای تلفن ثابت

نام فرم کد مدرک لینک دانلود
فرم ارائه خدمات تلفن WLL (تلفنهای ثابت اعتباری) FR-632-54-00 دانلود
فــرم انتقال حق الامتیاز تلفن (تغییر نام) / فیش ثابت FR-SA-06-00 دانلود
قرارداد اشتراک تلفن ثابت پس پرداخت (دائمی) FR-SA-07-02 دانلود
فرم درخواست کشف مزاحم FR-SA-08-00 دانلود
قطع و وصل تلفن FR-SA-09-00 دانلود
درخواست تعویض شماره FR-SA-10-00 دانلود
قطع و وصل ارتباط خارج از کشور FR-SA-11-00 دانلود
فرم تـعـهـدات مشترک FR-SA-12-00 دانلود
فرم درخواست استرداد ودیعه FR-SA-15-00 دانلود
فرم درخواست تخلیه تلفن بدون ودیعه و دارای هزینه اتصال FR-SA-16-00 دانلود
فرم اصلاح مشخصات FR-SA-17-00 دانلود
فرم اصلاح نشانی FR-SA-18-00 دانلود
فرم حذف، ایجاد و ثبت مشاغل در 118 FR-SA-20-00 دانلود
فرم بررسی امکانات جهت انواع تغییر مکان FR-SA-30-00 دانلود
فرم تعهد اقساط بدهی FR-SA-40-00 دانلود
فرم تغییرنام خط با سندملک و مبایعه نامه FR-SA-41-00 دانلود
فرم تعهد تغییر نام به احدی از وراث FR-SA-42-00 دانلود
قرارداد واگذاری امتیاز تلفن رند (مرتب) و مناسب ثابت FR-SA-43-00 دانلود
فرم تعهد و تسویه جهت تخریب FR-SA-44-00 دانلود
فرم درخواست دایری مجدد پس از تخلیه FR-SA-45-00 دانلود
Copyright © 2013    Telecommunication Company Of Semnan  - All rights reserved.