شرکت مخابرات استان سمنان
شنبه ٣١ فروردين ١٣٩٨ -
صفحه اصلی

توافق‌نامه سطح خدمات SLA

SLA  چیست؟ ( (Service Level Agreement

موافقت‌نامه سطح خدمات قسمتی از هر قرارداد ارایه خدمات است که به تبیین سطح خدمات مورد توافق می‌پردازد.

برای دست‌یابی به این هدف و اطمینان از تامین رضایت مشتریان، ارایه خدمات به ایشان مطابق ضوابط مصوب شده در جلسه شماره ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، مشمول توافق‌نامه سطح خدمات (SLA) است. پارامترهای این موافقت نامه و توضیح کوتاهی در باره هر یک از آنها در جدول و در سطرهای آتی آورده شده است:

شرح پارامتر

میزان

پارامترa  برای محاسبه حداکثر میزان مجاز PLR

5%

پارامترb  برای محاسبه حداکثر میزان تاخیرمجاز (Latency)

150ms

پارامترc  برای محاسبه پهنای باند تضمین شده (CIR)

0.125

میانگین زمان بازیابی یا تعمیر و برقراری مجدد (MTTR) خدمت

72 ساعت

 

میزان تلفات بسته­‌ها (PLR(Packet Loss Ratio :

به میانگین گم شدن و یا از دست رفتن بسته­‌های IP در طول شبکه خدمت­‌دهنده اطلاق می­‌شود و به روش ارسال بسته‌­های ICMP به اندازه 100 بایت و به تعداد 1000 عدد از پورت دسترسی خدمت­‌گیرنده تا نقطه انتهایی داخل شبکه خدمت­‌دهنده و بر اساس میانگین نمونه‌­برداری‌­های متوالی Ping Test در طول یک ساعت و یا بر اساس سایر روش­‌های استانداردی که سازمان اعلام خواهد کرد، محاسبه می‌­شود.

 تاخیر(Latency):

متوسط زمانی که طول می­‌کشد تا یک بسته IP در شبکه خدمت­‌دهنده از پورت دسترسی خدمت­‌گیرنده تا نقطه انتهایی شبکه خدمت­‌دهنده برسد. این پارامتر بر اساس میانگین نمونه­‌برداری در دوره زمانی و یا بر اساس سایر روش‌­های استانداری که سازمان اعلام خواهد کرد محاسبه می­‌شود.

 پهنای باند تضمین شدهCommitted Information Rate) : CIR

به حداقل پهنای باند اختصاص یافته به خدمت­‌گیرنده در دوره زمانی اطلاق می­‌شود که همان ضریب اشتراک یک به هشت است.

 میانگین زمان بازیابی یا تعمیر MTTR: (Mean Time To Restore or Repair)

به میانگین زمان رفع خرابی و برقراری مجدد خدمت براساس توافق بین خدمت­‌دهنده و خدمت­‌گیرنده اطلاق می­شود.

 لازم به ذکر است این شرکت بر مبنای مصوبه مذکور، برقرار بودن شبکه خود در محدوده استان را به میزان 98% (سطح برنزی) تضمین می‌کند.

لازم به توضیح است که بر اساس قوانین مصوب سازمان تنظیم مقررات موارد زیر شامل نقض SLA (جبران خسارت) نخواهد بود:

1.       قطعی‌های ناشی از قوه قاهره ( فورس ماژور) مانند حوادث طبیعی. در این حالت زمان کاهش سطح کیفیت خدمات مشمول پرداخت تعرفه توافق شده نیست.

2.       قطعی‌هایی که به واسطه خرابی تجهیزات خدمت گیرنده باشد.

3.       قطعی‌هایی که در زمان Down Time   باشد.

4.       قطعی‌هایی که بنا به درخواست خدمت گیرنده باشد (مانند جابجایی، آزمایش شبکه داخلی و ....) باشد.

5.       قطعی‌هایی که ناشی از تخطی خدمت گیرنده از قوانین و مقررات و یا مفاد SLA باشد.

6.       قطعی‌های ناشی از عدم پرداخت صورت‌حساب.

7.       قطعی‌های ناشی از صدور احکام توسط مراجع قضایی و یا امنیتی کشور و یا سایر مراجع ذی‌صلاح که در این حالت زمان قطعی مشمول پرداخت تعرفه توافق شده نمی‌شود.

Copyright © 2013    Telecommunication Company Of Semnan  - All rights reserved.