شرکت مخابرات استان سمنان
دوشنبه ٠١ آبان ١٣٩٦ -
صفحه اصلی

لیست مناقصه‌های شرکت مخابرات استان سمنان

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

تاریخ فروش اسناد

تاریخ تحویل پاکات

تاریخ بازگشائی پاکات

مشاهده

تاریخ درج

94/1س

واگذاری خرید 15920پورت ADSL همراه با تجهیزات PASIVE (اسپلیتر 16000عدد، ترمینالPT 98زوجی 200 عدد)

1394/1/26

1394/2/9

1394/2/15

مشاهده

1394/1/26

94/2س

واگذاری خرید 13888پورت ADSL از نوع MA5600V3-HUAWEI و 5616MA-HUAWEI همراه با تجهیزات PASIVE

1394/3/12

1394/3/26

1394/4/2

مشاهده

1394/3/12

94/3س

واگذاری نگهداری با مصالح تاسیسات شبکه کابل و هوایی و MDF و تلفن همگانی 1- مراکز امام خمینی (ره) و مسکن مهر شهرستان دامغان 2- مراکز مهدیشهر و مسکن مهر شهمیرزاد

1394/4/6

1394/4/20

1394/4/23

مشاهده

1394/4/6

94/4س

خرید 10000دستگاه مودم وایرلس 4 پورت ADSL

1394/5/26

1394/6/9

1394/6/17

مشاهده

1394/5/26

94/5س

واگذاری خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه Cache Server (سخت افزار و نرم افزار) به همراه License مربوطه و آپدیت و بروزرسانی یک ساله

1394/6/10

1394/7/4

1394/7/7

مشاهده

1394/6/10

94/6س

عملیات کابلکشی فیبرنوری و مفصلبندی 14سایت BTS شهرستان شاهرود (بخش یک و دو)

1394/7/18

1394/8/3

1394/8/5

مشاهده

1394/7/18

94/7س

واگذاری نگهداری با مصالح کلیه امور مربوط به MDF های مراکز شهید عاملو- شهید مطهری- جهادیه- حکیم الهی- مسکن مهر یک و مسکن مهر دو شهرستان سمنان

1394/8/9

1394/8/23

1394/8/26

مشاهده

1394/8/9

94/8س

واگذاری امور نقلیه شهری و بین شهری شهرستان شاهرود

1394/8/30

1394/9/14

1394/9/17

مشاهده

1394/8/30

94/9س

خرید شلف 256پورت ADSL از نوع 5616MA-HUAWEI همراه با کارتهای کنترلی و کارتهای مربوطه و تجهیزات PASIVE

1394/10/13

1394/10/27

1394/10/29

مشاهده

1394/10/13

94/10س

کابلکشی فیبرنوری و مفصلبندی دیتاسنتر بانک صادرات و کابلکشی مسی و مفصلبندی شهرک روزیه سمنان

1394/10/21

1394/11/5

1394/11/6

مشاهده

1394/10/21

94/11س

واگذاری عملیات کابلکشی فیبرنوری و مفصلبندی سایتهای BTS شهرستان سمنان (بخش یک و دو) مجموعا 11سایت

1394/10/26

1394/11/7

1394/11/13

مشاهده

1394/10/26

95/1س

واگذاری نگهداری، راهبری و بازسازی با مصالح تاسیسات شبکه کابل و هوایی و گازکنترل به تعداد 46000شماره و امور MDF به تعداد 62000شماره و نگهداری تلفنهای همگانی کارتی و رایگان با کیوسک به تعداد 168دستگاه مراکز نواب و 7 تیر و مسکن مهر شهرستان شاهرود

1395/3/1

1395/3/16

1395/3/18

مشاهده

1395/3/1

95/2س

خرید 48سلول (دو سری) باطری سیلد 2ولت 3000آمپر ساعت و اتصالات و لوازم اندازه گیری و سایر متعلقات (فریم به صورت ایستاده و دوطبقه) برابر استاندارد ملی و شرکت مخابرات ایران

1395/4/21

1395/5/4

1395/5/5

مشاهده

1395/5/4

95/3س

عملیات کابلکشی فیبرنوری و مفصلبندی 32سایت BTS شهرستانهای سمنان (بخش یک و دو)، شاهرود، دامغان و گرمسار

1395/4/22

1395/5/5

1395/5/12

مشاهده

1395/4/22

95/5س

خرید 120سلول (پنج سری) باطری سیلد 2ولت 2000آمپر ساعت و اتصالات و لوازم اندازه گیری و سایر متعلقات (فریم به صورت ایستاده و دوطبقه) جهت مراکز نواب شاهرود(72سلول) و ولیعصر گرمسار(48سلول)

1395/9/3

1395/9/24

1395/9/30

مشاهده

1395/9/3

95/6س

واگذاری نگهداری با مصالح تاسیسات نگهداری شبکه کابل و هوایی،MDF ،گاز کنترل و تلفن همگانی 1- مراکز امام خمینی (ره) و مسکن مهر شهرستان دامغان 2- مراکز مهدیشهر و مسکن مهر مهدیشهر و شهمیرزاد و درجزین

1395/9/11

1395/9/24

1395/9/30

مشاهده

1395/9/11

95/8س

خرید 3000دستگاه مودم وایرلس 4 پورت ADSL

1395/12/21

1396/1/15

1396/1/23

مشاهده

1395/12/21

95/10س

واگذاری تامین تجهیزات و اجرای خدمات سایت های BTS شهري، جاده ای و روستایی در سطح استان سمنان

1395/12/28

1396/1/16

1396/1/23

مشاهده

1395/12/28

96/1س

واگذاری خرید تجهیزات ACCESS و 10G CORE شبکه دیتای استان سمنان

1396/3/2

1396/3/16

1396/3/23

مشاهده

1396/3/2

96/2س

واگذاری تامین تجهیزات و اجرای خدمات مربوط به تبدیل 25سایت موبایل استان سمنان از indoor به outdoor

1396/5/3

1396/5/17

1396/5/24

مشاهده

1396/5/3

96/3س

واگذاری نگهداری با مصالح تاسیسات شبکه کابل وهوایی، گاز کنترل، واگذاری خطوط، تلفن همگانی، دایری و نگهداری بدون مصالح سرویس FTTH مراکز شهید عاملو، حکیم الهی، جهادیه و خیرآباد شهرستان سمنان

1396/7/25

1396/8/14

1396/8/16

مشاهده

1396/7/25

Copyright © 2013    Telecommunication Company Of Semnan  - All rights reserved.