شرکت مخابرات استان سمنان
شنبه ٣١ فروردين ١٣٩٨ -
صفحه اصلی

مشاهده شماره تلفن‌های رُند استان سمنان به همراه قیمت

* شماره تلفن‌های رُند شهرستان سمنان

* شماره تلفن‌های رُند شهرستان شاهرود

* شماره تلفن‌های رُند شهرستان دامغان

* شماره تلفن‌های رُند شهرستان گرمسار

* شماره تلفن‌های رُند شهرستان مهدی‌شهر

تذکر: شماره تلفن‌های مراکز FTTH شهرستان‌ها، فقط در محدوده اجرای پروژه فیبرنوری مخابرات قابل واگذاری می‌باشد.

Copyright © 2013    Telecommunication Company Of Semnan  - All rights reserved.