شرکت مخابرات استان سمنان
دوشنبه ٣٠ ارديبهشت ١٣٩٨ -
صفحه اصلی

استعلام مزایده شماره 2/97 س

مخابرات منطقه سمنان در نظر دارد، نسبت به فروش 16 شماره تلفن ثابت رُند و مناسب در محدوده خدمات مخابراتی شهرستان سمنان، شاهرود، دامغان و گرمسار را از طریق مزایده عمومی به شرح اسناد مزایده بفروش برساند. لذا متقاضيان حقیقی و حقوقي واجد شرایط مي توانند از تاريخ 1397/9/15 ضمن واريز مبلغ 100/000ریال به حساب جاری شماره 0105968508003 این شرکت نزد بانك ملي شعبه مرکزی سمنان کد 2501 به آدرس هاي ذيل جهت خرید اسناد بصورت مکانیزه مراجعه فرمايند.

مدت زمان فروش اوراق به صورت مکانیزه از تاريخ 1397/9/15 و زمان تحويل پاكات به دبیرخانه مخابرات منطقه سمنان یا از طریق اداره پست بصورت پیشتاز تا ساعت 15:45 مورخ 1397/10/1 می باشد.

کمیسیون معاملات در اولین روز سه شنبه مورخ 1397/10/4 پس از اتمام تحویل اسناد، پاکتهای الف و ب پیشنهاد دهندگان را بازگشائی خواهد نمود.

مبلغ ضمانتنامه شرکت در مزایده 10% قیمت پایه می باشد. و پرداخت مبلغ 9درصد مالیات بر ارزش افزوده به عهده برنده مزایده می باشد.

بدیهی است رد و پذیرش یک یا کلیه پیشنهادات واصله و فروش تجمیعی و تفکیکی گروههای اعلام شده از اختیارات مخابرات منطقه سمنان می باشد.

آدرسها عبارتند از : سمنان- ميدان هفتم تير- مخابرات منطقه سمنان- اداره تدارکات و پشتیبانی  

شاهرود- خیابان شهید رجائی- مدیریت مخابرات شاهرود

دامغان- خیابان شهید فلاحی- اداره مخابرات دامغان

گرمسار- خیابان شهید رجائی- اداره مخابرات گرمسار

آدرس الكترونيك براي رويت و دريافت اسناد فراخوان www.tcsem.ir

مخابرات منطقه سمنان

مدارک مورد نیاز :

شرایط استعلام مزایده 97.2
شماره تلفنهای مزایده
Copyright © 2013    Telecommunication Company Of Semnan  - All rights reserved.